organisatie

Onze Organisatie

Onze organisatie bestaat uit:

Raad van Bestuur

Onze raad van bestuur geeft leiding en ontwikkelt het beleid voor de stichting. Het zorgt voor de juiste strategische stappen en bepaald de missie en visie.

Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht houdt toezicht en controleert of gestelde doelen worden gerealiseerd. Tevens hebben zij een adviesrol en zijn zij regelmatig het klankbord van het bestuur.

Behandelaars

Onze behandelaars/supervisors geven leiding aan de trainers en begeleiders die binnen de stichting werkzaam zijn. Zij geven feedback aan trainers en zorgen zo voor kwaliteitsborging van de zorg. Tevens stelt de behandelaar de educatieplannen en dagprogramma’s op welke worden ge├»mplementeerd door de trainers.

Trainers / Begeleiders

Onze trainers werken dagelijks met de kinderen om kinderen een veilige en vertrouwde omgeving te bieden waarin zij gemotiveerd worden om aan vastgestelde doelen te werken. Zij zijn het eerste aanspreekpunt van ouders en geven input en feedback aan de educatieplannen en dagprogramma’s van kinderen.

×