NSGK LabelsRGB 150x150 1

Wat is een Samen naar School klas?

Een samen naar school klas is een aangepaste klaslokaal voor kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking binnen een gewone buurtschool. In hun eigen klas krijgen ze onderwijs op maat, met alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. En zijn er aangepaste middelen, meubilair en spelmateriaal. Ook het gezamenlijke speelplein in toegankelijk voor hen. En waar mogelijk doen de kinderen gewoon mee met de andere leerlingen, tijdens de les, het kringgesprek, gym of het speelkwartier.

Goed voor alle leerlingen

En dat werkt. De kinderen in Samen naar School klassen leren andere kinderen uit de buurt kennen, ervaren dat ze erbij horen. Ze maken vrienden vlakbij huis en kunnen na school afspreken om te spelen. Ook de ouders maken kennis met andere ouders uit de buurt. Broertjes en zusjes gaan tegelijk naar school, niemand hoeft apart met een busje. En de kinderen leren veel van hun niet-gehandicapte leeftijdgenootjes; ze ontwikkelen zich vaak beter dan ouders of dokters ooit verwacht hadden. Er zijn zelfs kinderen die doorstromen naar het gewone onderwijs, met ondersteuning vanuit de Samen naar School klas. En de leerlingen van de gewone school? Zij leren van jongs af aan dat niet alle kinderen hetzelfde zijn, en dat dat heel gewoon is.

Samen Naar School uitgelegd

×